Tilbud - brukt utstyr

 

*  Komplett sandblåser utstyr med klokke og slanger , samt sprøyteutstyr  : Utstyret er noe defekt